Rezervácie na: rezervuj.tspetrzalka.eu
TŠP – Tenisová škola Petržalka Instagram
Scroll to top

História vzniku

2007 :: Chlapci a dievčatá v kategórii mladšieho žiactva bojujú o najpoprednejšie miesta v rebríčku

Úsilie, ktoré TJ Slávia Právnik a jeho tenisová škola venuje rozvoju mladých talentov, sa popri kategórii HTO výrazne prejavuje u mladšieho žiactva. V oficiálnom rebríčku mladších žiakov za rok 2007 sú prví dvaja hráči z TJ Slávia Právnik.

Aj tohto roku usporiada TJ Slávia Právnik v žiackych kategóriách a v kategórii HTO celkom 24 turnajov, pričom TK Slávia Agrofert, Inter Slovnaft, Slovan a Spoje spolu v tých istých kategóriách usporiadajú len 15 turnajov.

Na halových majstrovstvách BTZ sa kvalifikovalo po prvý raz najviac hráčov a hráčok práve z TJ Slávia Právnik. Všetko sú odchovanci z Tenisovej školy Trčka & Kurek.

2006 :: Právnik - Tenisová škola Trčka & Kurek sa stala najlepšou tenisovou školou na Slovensku

V tenisovej škole pravidelne trénuje už 80 – 90 detí vo veku od 5 rokov. Ich príprava sa nezameriava len na tenis, ale rovnaký dôraz sa kladie aj na rozvoj kondičných ukazovateľov.

Úspechy v kategórii HTO sú ešte výraznejšie ako v predchádzajúcom roku, čo sa prejavilo v plnom úspechu v rámci Detského Davis Cup-u a Detského Fed Cup-u, kde družstvá tenisovej školy vyhrali v celoslovenskom finále obidve súťaže. Popri tom sa plody cieľavedomej práce začínajú prejavovať aj v kategórii mladšieho žiactva.

2005 :: Zisk Detského Davis Cup - úspechy tenisovej školy

Cieľavedomá príprava najmladších adeptov v kategórii HTO sa prejavila výraznými úspechmi na Českom okruhu a veľkou prevahou na Slovensku. Na celoslovenskom finále Detského Davis Cup-u získali chlapci 1. miesto a dievčatá v Detskom Fed Cup-e obsadili 2. miesto.

2004 :: Centrum centralizovanej prípravy talentovanej mládeže - založenie Tenisovej školy Trčka & Kurek

Dokončila sa 1. etapa výstavby tenisového areálu v Petržalke na Dudovej ul. 2-4. Mladí tenisti na štyroch antukových dvorcoch a dvoch asfaltových tu našli optimálne podmienky pre tréning. Okrem toho sa vytvorila možnosť, aby svoje školské povinnosti mohli plniť na ZŠ Dudova 2. Dostavili sa prvé úspechy na turnajoch mladšieho žiactva, na majstrovstvách Bratislavy ale aj Slovenska.

Na halových a letných majstrovstvách BTZ získali mladí tenisti a tenistky TJ Slávia Právnik jedno 1. miesto, tri 2. a tri 3. miesta. Na majstrovstvách SR získali u jednotlivcov po jednom 1., 2. a 3. mieste. V družstvách chlapci z TJ Slávia Právnik získali v kategórii mladších žiakov 3. miesto.

Prechodom na Dudovu ul. sa vytvorili aj veľmi dobré podmienky pre základnú prípravu tých najmenších adeptov tenisu od 5 rokov vyššie. Pre ich lepšiu prípravu a starostlivosť už od materských škôl sa založilo Občianske združenie Právnik – Tenisová škola Trčka & Kurek.

2003 :: Prvé úspechy na majstrovstvách Slovenska

Chlapčenské a dievčenské družstvo si v kategórii mladšieho žiactva vybojovali právo účasti na majstrovstvách SR družstiev, medzi 8 najlepších družstiev z každého regiónu. Dievčatá získali 4. miesto a chlapci 5. miesto.

2002 :: Tréningové stredisko mládeže

Pozitívne výsledky realizácie projektu sa prejavili okrem iného v naplnení náročných kritérií pre založenie TSM. Prichádzali noví mladí chlapci a dievčatá, ale zaznamenali sa tiež prvé odchody do oddielov zvučnejších mien.

2001 :: Začiatky

TJ Slávia Právnik a jeho tenisový oddiel prijali ambiciózny projekt budovania žiackej základne. Do Bratislavy prichádza Mgr. Ľubomír Kurek, dlhoročný tréner Tréningového strediska mládeže (TSM) v Rimavskej Sobote.

Na jeseň sa uskutočnili v spolupráci s Ministerstvom školstva SR a Bratislavským tenisovým zväzom (BTZ) 3 prípravné sústredenia mladých tenistov z bratislavského regiónu. Zúčastnili sa ho najmä chlapci a dievčatá, ktorí práve skončili súťaženie v kategórii HTO.

Výsledkom sústredení bolo, že do TJ Slávia Právnik sa zaregistrovalo 5 dievčat a 2 chlapci, ročníky 1990, 1991 a 1992. K nim sa pridali 2 dievčatá, ktoré v tom čase už boli členkami tenisového oddielu.